تبلیغات
دستاوردهای دفاع مقدس - بیانات در مراسم تنفیذ حكم دهمین دوره ریاست جمهورى
چهارشنبه 4 آذر 1388  08:59 ب.ظ
نوع مطلب: (بیانات رهبری ،) توسط: علی

                                                     بسم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اللَّه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الرّحمن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الرّحیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

امروز براى ملت ما و آینده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى ما، ان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاءاللَّه روز مباركى است. این جلسه هم، جلسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى بسیار پروزن و محترمى است. از خداوند متعال متضرعانه درخواست میكنیم كه ملت ایران را در این مقطع جدید، در این دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى جدید مدیریت كشور كه از امروز آغاز میشود، مشمول بركات خود و رحمت خود قرار بدهد.

 

 


بیانات رئیس جمهور محترممان، بیانات متین و درست و بجائى است. انتظار هم همین است كه سرفصلهائى كه بیان كردند، در چهار سال آینده ان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاءاللَّه مورد اهتمام قرار بگیرد.

مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى حضور مردم و انتخابات در نظام جمهورى اسلامى با این شكل بدیع و تازه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى كه در دنیا عرضه میشود، مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى بسیار مهمى است؛ جا دارد درباره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى آن بیشتر تأمل شود، حرف زده شود، بحث شود. مسئله، مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى مردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سالارى دینى است؛ یعنى حضور یكپارچه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى مردم، رقابت جدى، فعالیت و تلاش حقیقى مردمى، در كنار معیارهاى اسلامى و معیارهاى الهى. این تركیب شگفت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آور همان چیزى است كه بشریت محتاج آن است؛ تشنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى آن است.

ما در كشور خودمان قبل از پیروزى انقلاب هیچ حظى از حضور مردم در عرصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى تصمیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرى نداشتیم. حكمرانانى بودند كه به پشتوانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى زور و قدرت سلاح بر مردم مسلط میشدند و حكمرانىِ همراه با زور و فشار را بر مردم تحمیل میكردند؛ بعد هم كه میرفتند، این امانت عظیم الهى - یعنى حاكمیت و ولایت بر مردم - را مثل یك مال شخصى به ارث میگذاشتند و فرزندانشان از آنها ارث میبردند. مردم هیچ نقشى نداشتند. همین كسانى كه امروز در دنیا دم از مردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سالارى و دموكراسى و حقوق بشر و این حرفها میزنند، همینها با آن رژیم جبار و خودكامه و با آن شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى غلط و غیر انسانىِ حكومت، همكارى میكردند؛ از آنها پشتیبانى میكردند. در آن كشورهائى هم كه حضور مردم - لااقل در مقام ادعا - تأثیرگذارِ در حكومت بود، ارزشهاى معنوى غائب از صحنه بودند.

آنچه كه جمهورى اسلامى را به عنوان یك پدیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى بدیع ممتاز میكند، همین است كه: حضور مردم و انتساب به معنویات و به حكم الهى و خشوعِ در مقابل پروردگار. این دو یك حقیقت واحدى را تشكیل داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. این بحث كه در نظام اسلامى، جمهوریت مقدم است یا اسلامیت مقدم است، یك بحث بى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌معنى و انحرافى است. اسلامیت و جمهوریت دو عنصر جدا نیستند كه به یكدیگر وصل شده باشند و یك حقیقت را به وجود آورده باشند؛ در دل اسلامیت، جمهوریت هست. در دل اتكاء به حكم الهى، تكیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى به مردم و احترام به خواست و رأى مردم هست. جمهورى اسلامى یك حقیقت واحد است كه هدیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى انقلاب اسلامى به ملت ایران است. این، آن چیزى است كه در این سى سال، امتحان كارآمدىِ خود را به بهترین وجهى داده است.

آن كسانى كه مدعى دموكراسى هستند، باید پاسخ بدهند كه دموكراسى حقیقى در مجموعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى حكومتهاى آنها چقدر است. آیا این میل مردمى، این جاذبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى ایمانى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى كه در دل ملت ایران موج میزند و آنها را به عنوان یك انجام وظیفه به پاى صندوق رأى میكشاند، در آنجا كجاست؟ در كجاى این دموكراسى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها این را میشود دید؟ این شیوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى بدیع حكومت، هدیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى اسلام به ماست؛ در كنار این حقیقت، این را باید توجه كرد كه ظرفیت جمهورى اسلامى و نظامى كه بر این پایه استوار است، چه ظرفیت عظیمى است.

سى سال از عمر انقلاب میگذرد. در این مدت، سى بار تقریباً انتخابات انجام گرفته است. از مدیریتهاى اجرائى كشور تا مسئولان تقنینى كشور، تا مدیران شهرى كشور، مشمول این انتخابات شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. اصل نظام اسلامى با رأى مردم، قانون اساسى با رأى مردم، مدیریتهاى اساسى كشور با رأى مردم تعیین شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. ظرفیت این نظام، نظامى كه برخاسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى از این حقیقت است، بسیار والا و فراتر از آن چیزى است كه دیگران از بیرون صحنه نگاه میكنند و تحلیل میكنند و درباره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى این نظام سخن میگویند. با قطع نظر از حرفهاى مغرضانه، حتّى آنچه كه از روى غرض هم ادا نمیشود، غالباً ناشى از عدم فهم حقیقت جمهورى اسلامى است. این ظرفیت عظیم در نظام اسلامى وجود داشته است؛ در طول این سى سال كه گرایشهاى مختلف، سلائق گوناگون سیاسى در درون این ظرفیت عظیم جایگزین شدند، انتقال قدرت با آرامش، با مهربانى، با احترام انجام گرفته است و قدرت اجرائى در طول این سى سال دست به دست شده است. سلائق مختلفى آمدند؛ بعضى از مدیریتها در بخشى از برهه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى این سى سال زاویه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائى با مبانى انقلاب داشتند؛ اما ظرفیت انقلاب توانست اینها را در درون خود قرار بدهد؛ آنها را در كوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى خود ذوب كند؛ هضم كند و انقلاب بر ظرفیت خود، بر تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى خود بیفزاید و با قدرت بیشتر راه خود را ادامه بدهد. آن كسانى كه میخواستند از درونِ این نظام، به نظام جمهورى اسلامى ضربه بزنند، نتوانستند موفق بشوند. انقلاب راه خود را، مسیر مستقیم خود را با قدرت روزافزون تا امروز ادامه داده است و همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى كسانى كه با انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى مختلف در درون این نظام قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، خواسته یا ناخواسته، به توانائى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى این نظام كمك كردند. به این حقیقت بایستى با دقت نگاه كرد؛ این ظرفیت عظیم، ناشى از همین جمهوریت و اسلامیت است؛ از همین مردم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سالارى دینى و اسلامى است؛ این است كه این ظرفیت عظیم را به وجود آورده است. و راز ماندگارى و مصونیت و آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ناپذیرى جمهورى اسلامى هم این است و این را جمهورى اسلامى در ذات خود دارد و ان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاءاللَّه آن را همواره حفظ خواهد كرد.

انتخابات امسال ما انتخابات بسیار مهمى بود. این انتخابات پیام داشت؛ هم پیام داشت، هم تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائى در درون این انتخابات وجود داشت و هم وسیله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى امتحانى شد؛ ماها را به آزمایش كشید؛ به ما محك زد. این انتخابات به نظر من یك انتخابات بسیار مبارك بود. اولاً پیامهاى این انتخابات، پیامهاى بسیار مهمى بود.

اولین پیام این انتخابات این بود كه جمهورى اسلامى با گذشت سى سال، قدرت به صحنه آوردن و بسیج ملى را در حدى دارد كه نصابهاى متعارف جهانى را رد كرده است و از همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى اینها عبور كرده است. بعضى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در طول این سالها انتظار داشتند كه نظام اسلامى با گذشت زمان كهنه بشود، از چشم مردم بیفتد و قدرت بسیج توده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى خود را از دست بدهد، این انتخابات نشان داد كه نظام اسلامى هر روز كه گذشته است، قدرت بسیج توده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى آن افزایش یافته؛ در جلب اعتماد آحاد ملت موفق‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر شده است. این خیلى حقیقت مهمى است. بعضى از قضایاى حاشیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى، این متنهاى مهم را از نظر دور نگه میدارد. متن حقیقت در این انتخابات این است كه انقلاب اسلامى، نظام اسلامى، آنچنان زنده و جذاب و رو به رشد است كه با گذشت سه دهه، قدرت به صحنه آوردن مردم را در این حد دارد. یك نصاب هشتاد و پنج درصدى كه یك نصاب بى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظیر یا لااقل كم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظیرى است در همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى سطح جهان.

یك پیام دیگر این انتخابات و این حضور عظیم مردمى، وجود اعتماد متقابل میان نظام اسلامى و مردم است. اینكه در این انتخابات، عرصه براى گفتگو كردن، براى ورود افراد با گرایشهاى مختلف، براى به صحنه آوردن و روى دایره ریختن نظرات گوناگون، باز شد. این، نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى اعتماد به نفس نظام است و نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى این است كه نظام اسلامى به مردم خود اعتماد دارد؛ به مردم اعتماد میكند. متقابلاً مردم هم به نظام اعتماد كردند، آمدند آراء خودشان را در صندوقها ریختند. اگر اعتماد به نظام نباشد، این توجه مردمى، این اقبال مردمى، وجود نخواهد داشت. این كسانى كه دم از بى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اعتمادى مردم میزنند - اگر این سخن از روى غرض نباشد، از روى غفلت است - كدام اعتماد از این بالاتر كه مردم مى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیند در عرصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى انتخابات وارد میشوند، به نظامشان، به دولتشان اعتماد میكنند، رأى خود را به آنها میسپارند و منتظر میمانند كه نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى این رأى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیرى را از آنها بشنوند؟ این اعتماد بالاى مردم است. این اعتماد به توفیق الهى، به فضل الهى همچنان هست و ما انتظار داریم از مسئولان كشور، از دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اندركاران بخشهاى مختلف كه با رفتار خود همچنان این اعتماد را افزایش بدهند. این سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى اصلى نظام اسلامى است.

یك پیام دیگر هم در این انتخابات بود و آن وجود نشاط و امید در مردم است. این البته در كشور ما و جامعه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى ما یك چیز طبیعى است؛ چون اكثریت كشور ما جوان هستند و جوان، مظهر نشاط است؛ مظهر امید است. با امید وارد میدان شدند - امید به آینده اگر نباشد، دل ناامید و افسرده وارد میدان انتخاب نمیشود - حضور مردم، حضور جوانها، نشانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى امیدوارى آنهاست.
 تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائى هم این انتخابات داشت. یك تجربه براى ملت ما و مسئولان ما بود كه من اصرار دارم بر اینكه این تجربه را همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان جدى بگیریم؛ هم مسئولان جدى بگیرند، هم آحاد مردم جدى بگیرند. و آن تجربه این است كه باور كنیم كه همیشه امكان ضربه زدن از سوى دشمنان انقلاب و دشمنان ایران اسلامى هست؛ حتّى در بهترین شرائط. همیشه كمین دشمن را در نظر داشته باشیم. غفلت از اینكه ممكن است به حركت عمومى ملت ایران ضربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى وارد شود، چیز خطرناكى است. هشیار باشید. این همان توصیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى امیر مؤمنان (سلام اللَّه علیه) است كه فرمود: «و من نام لم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ینم عنه».(1) در عرصه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى زندگى سیاسى دچار خواب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آلودگى نشویم؛ در پشت سنگرها خوابمان نبرد. اگر تو خوابت برد، باید بدانى كه دشمن ممكن است بیدار باشد. این تحلیل نیست كه ما میگوئیم، اطلاع است. دشمنان نظام جمهورى اسلامى سعى كردند، تلاش كردند، شاید بتوانند در فضاى آزادى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى كه نظام اسلامى به مردم داده است، براى مردم دغدغه و دردسر درست كنند. سعى كردند، پول خرج كردند، رسانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى زیادى را به كار انداختند، عوامل بسیارى را بسیج كردند، شاید بتوانند از این وضعیتى كه براى ملت ایران یك عید به حساب مى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمد، یك جشن بزرگ ملى به حساب مى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آمد، وضعیتى علیه ملت ایران درست كنند؛ تلاش شد. این تجربه بایستى براى ما - همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى ما، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى آحاد مردم - تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى هشداردهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى باشد. اگر ما در صحنه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى زندگى سیاسى و اجتماعى به همدیگر بدبین باشیم، به چشم دشمن به یكدیگر نگاه كنیم، این فرصت براى دشمنان حقیقى ما پیش خواهد آمد. اگر فكر نكنیم، اگر بصیرت نداشته باشیم، اگر فراموش كنیم كه دشمنانى در كمین انقلابند، ضربه خواهیم خورد؛ این براى ما تجربه شد.
 ما از اول انقلاب در هیچ انتخاباتى حضور چهل میلیونى، هشتاد و پنج درصدى، نداشتیم. در این انتخابات، اولین بار چنین فرصت بزرگى پیش آمد؛ اما در همین فرصت بزرگ، در همین شادى بزرگ، دستهائى به كار افتادند براى اینكه ضربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى به ملت ایران بزنند. باید بیدار بود. این بیدارى فقط در زبان نیست؛ آحاد ملت، گرایشهاى مختلف سیاسى، دلبستگان به كشور، دلبستگان به نظام اسلامى، همه، همه، بایستى به معناى واقعى كلمه بیدار باشند؛ فریب نخورند.

دستهائى از مدتها پیش در كار بودند، مقدماتى فراهم میكردند كه بتوانند از مقطع انتخابات علیه ملت ایران استفاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى بكنند. خوشبختانه ملت ایران هوشیار بود و هوشیار است. فضا را غبارآلود كردند، دهانها را قدرى تلخ كردند؛ اما نتوانستند آن كارى را كه میخواهند، انجام بدهند. این هوشیارى شما ملت بود. این تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى ما بود كه بدانیم دشمن ما كمین كرده است.

دشمنان ما هم از این انتخابات به نظر من یك تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى اندوخته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، و اگر نیندوختند، باید بیندوزند. و آن این است كه: دشمن بداند با چه حقیقتى روبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو است؛ در فهم نظام اسلامى و انقلاب اسلامى دچار اشتباه نشوند؛ خیال نكنند انقلاب اسلامى و نظام اسلامى را با این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جور كارهاى پیش پا افتاده میتوان به زانو درآورد. نظام اسلامى زنده است. خیال نكنند با یك تقلید مغلوط از حضور عظیم مردمى در انقلاب سال 1357، یك كاریكاتور از آن انقلاب، میتوانند به عظمت انقلاب و نظام اسلامى ضربه بزنند. این تجربه براى دشمن باید پیش آمده باشد. اشتباه نكنند؛ نظام اسلامى با این حرفها شكست نخواهد خورد.

عظمت این انقلاب و عظمت این نظام و ریشه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دارى نظام جمهورى اسلامى در حوادث این یكى دو ماه اخیر، بیشتر براى دشمنان جمهورى اسلامى آشكار شد. این ملت، ملت با ایمانى است؛ ملت هوشیارى است؛ ملت بااستعدادى است. با مسجد ضرار نمیشود این ملت را شكست داد. ما در تاریخ خودمان نمونه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هائى را از این داریم: «و الّذین اتّخذوا مسجدا ضرارا و كفرا و تفریقا بین المؤمنین و ارصادا لمن حارب اللَّه و رسوله».(2) با تقلید از رهبر عزیز و عظیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الشأن انقلاب، امام بزرگوار ما، كه از دل، از جان، با همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى وجود غرق در قرآن بود، نمیشود این مردم را فریب داد. این مردم دلشان به ایمان روشن است؛ این مردم آگاهند؛ جوانهاى ما آگاهند. این تجربه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى است براى دشمن.

امتحانهائى هم در این انتخابات پیش آمد. یك امتحان، امتحان آحاد مردم بود. به نظر من مردم در این امتحان برنده شدند؛ نمره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى قبولى گرفتند. حضور عظیم مردم، یك امتحان عظیمى بود كه آنها را سرافراز كرد. بسیارى از آحاد مردم، از جریانهاى سیاسى، طبق وظیفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان عمل كردند. بعضى از خواص هم البته مردود شدند. این انتخابات بعضى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را مردود كرد. برخى از جوانان ما كه با صداقت، با سلامت وارد میدان وظیفه میشوند، به رغم هوشیارى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایشان، در مواردى اشتباه كردند. بسیارى از جوانان این كشور هم با همان ایمان، با همان صداقت، حركت درستى كردند. به كسى اعتقاد پیدا كردند، به او رأى دادند؛ یا آن كس رأى آورد یا نیاورد. ملاك این نیست. ملاك این است كه انسان عقیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى پیدا كند، هوشیارانه، از روى احساس وظیفه، احساس تكلیف، وارد میدان این عمل سیاسى و حركت سیاسى بشود. بعد هم همه تسلیم قانون باشند. اكثر قاطع ملت ما - از جوانها، از نخبگان، از توده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى عظیم مردم - در این ردیف قرار گرفته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و در این امتحان مقبول شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. یك عده هم البته فریب خوردند.

یك امتحان هم براى مسئولان كشور است. قدر این نعمت را بدانند. رئیس جمهور محترم و منتخب ما كه با آراء بالا، با یك نصاب بى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نظیر به این مسئولیت بزرگ از سوى مردم گذاشته شدند و گماشته شدند، قدر این نعمت را بدانند؛ شكر بگزارند. همكاران ایشان در دولت آینده قدر بدانند؛ قدر اسلام را، قدر ایمان را، قدر این فروغى كه دلهاى این مردم را روشن كرده است و آنها را به این صحنه كشانده است. قدردانى از عظمت این انقلاب اقتضاء میكند كه مسئولان كشور همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى توان خود را، همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى تلاش خود را براى خدمت به مردم و براى پیشرفت به سمت اهداف انقلاب به كار بگیرند.

این سرفصلهائى كه رئیس جمهور محترم و عزیزمان بیان كردند، سرفصلهاى خوبى است. با برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزى بایستى اینها پیش برود. من به مسئولین كشور و به دولتى كه تشكیل خواهد شد، توصیه میكنم برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزى را در كار مورد اهتمام قرار بدهند. برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزى كمك خواهد كرد كه مردم بتوانند به آنچه كه در پیش روى آنهاست، اعتماد كنند؛ بتوانند در مورد پیشرفت كشور قضاوت كنند. تكیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى بر برنامه، تكیه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى بر قانون، همكارى قواى سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گانه با یكدیگر، جزو وظائف اصلى است و جزو عناصر شكرگزارى است؛ جزو اجزاء آن شكر عظیمى است كه بر عهده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى ماست. خداى متعال را باید شاكر باشیم.

خداى متعال این فرصتها را پیش مى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آورد؛ این نعمتهاى بزرگ را به ما میبخشد. این شكر فقط در زبان نیست. در عمل مسئولان، شكر عبارت است از عمل به وظائفى و مسئولیتهائى كه بر دوش آنهاست. لوازمى كه این مسئولیتها دارد، هماهنگى بین قواى سه گانه؛ مجلس به دولت كمك كند؛ دولت با مجلس همكارى كند؛ قوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى قضائیه در جایگاه ویژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى خود به دولت و مجلس كمك كند؛ قوا در كنار هم باشند. این جمعیت عظیمى كه در انتخابات حضور پیدا كردند، دولت متعلق به همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى آنهاست، رئیس جمهور متعلق به همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى آنهاست. این را بایستى در عمل، در برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حتماً مورد توجه قرار بدهند.

البته در كنار علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندان به رئیس جمهور محترم - كه ایشان علاقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مندان زیادى در داخل كشور، حتّى در خارج از كشور دارند - دو دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى دیگر هم هستند كه باید به اینها توجه كرد؛ یعنى حضور آنها را بایستى محاسبه كرد: یك دسته مخالفان عصبانى و زخم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خورده هستند. مطمئناً اینها در این دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى چهارساله، در مقام معارضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى با دولت برخواهند آمد. مخالفت كردند، باز هم مخالفت خواهند كرد. لیكن یك دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى دیگر هم هستند كه اینها جزو نظامند، با رئیس جمهور، با نظام هیچ دشمنى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى ندارند؛ ممكن است منتقد باشند. این منتقدان را بایستى به حساب آورد؛ نظرات آنها را باید شنید؛ آنچه كه قابل فهم است، قابل قبول است، آن را پذیرفت. و من امیدوارم كه همین جور عمل بشود و ان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاءاللَّه خواهد شد.

ملت همه با یكدیگر برادرند. از جمله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى كارهائى كه باید انجام بگیرد، این است كه در این حوادث اخیر عده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اى آسیب دیدند - آسیبهاى مالى، آسیبهاى جانى، احیاناً آسیبهاى آبروئى - مسئولین كشور باید به كمك آنها بشتابند. آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دیدگان باید مورد حمایت قرار بگیرند. آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زنندگان باید شناسائى بشوند، مورد مؤاخذه قرار بگیرند؛ هر كى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ باشند.

كشور ما امكانات وسیعى دارد، نیازهاى زیادى دارد، اهداف بلندى هم پیش روى خود دارد. ما امكاناتمان خیلى زیاد است؛ امكانات طبیعى داریم، امكانات معدنى داریم، امكانات فراوان انسانى داریم كه از همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى اینها بالاتر است. استعداد انسانى در كشور ما از متوسط جهانى بالاتر است. اینها خیلى سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى بزرگى است. نیازهایمان هم خیلى زیاد است؛ ما عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتادگى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى مزمن داریم. این عقب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتادگى‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها باید در همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها جبران بشود؛ در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى علمى، در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى فنى، در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى اجتماعى، در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى فرهنگى. اینها كار میطلبد؛ تلاش میطلبد. بحمداللَّه دولت و رئیس جمهور محترم اهل تلاشند، مردم هم این را دانسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، فهمیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، دیده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، لمس كرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند. رأى بالاى مردم یقیناً یك علتش، همین پرتلاشى و سختكوشى دولت نهم و رئیس جمهور محترم بوده است. این حالت را باید ادامه بدهند. آن امكانات باید این خلأها را پر كند، كارهاى بزرگ باید انجام بگیرد؛ كارهاى ماندگار باید انجام بگیرد. همه هم باید كمك كنند. اگر بخواهیم به آن هدفها برسیم، همه باید كمك كنند؛ سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاى مختلف را كنار بگذارند. وقتى دولتى انتخاب شد و آمد وسط میدان، همه باید به او كمك كنند؛ چه از لحاظ سلیقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى سیاسى با او همراه باشند، نباشند، احیاناً انتقادى به او داشته باشند، نداشته باشند، باید كمك كنند. قوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى مجریه و دستگاه اجرائى كشور بیشترین بار سنگین را بر دوش دارد. باید كمك كرد؛ همه كمك كنند تا بتوانند ان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاءاللَّه این بار را به سرمنزل برسانند و خواهند توانست.

یقیناً دعاى بقیةاللَّه (ارواحنا فداه) - كه این مجلس و این مراسم بزرگ در آستانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى میلاد با سعادت آن بزرگوار دارد انجام میگیرد و به این مقارنت، دعاى آن بزرگوار مبارك است - ان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاءاللَّه شامل حال مسئولین كشور و آحاد ملت ایران خواهد بود و روح مطهر امام و شهداى عزیز و بزرگوار هم ان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شاءاللَّه در عالم ملكوت، براى ملت ایران دعا خواهند كرد و امیدواریم ارواح طیبه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى آنها از همه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى ما شاد و راضى باشد.
والسّلام علیكم و رحمةاللَّه و بركاته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

1) نهج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌البلاغه، نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ى 62
2) توبه: 107


نظرات()   
   
What makes you grow taller during puberty?
شنبه 18 شهریور 1396 05:28 ق.ظ
I'll right away grab your rss feed as I can not find your email subscription link or newsletter service.
Do you've any? Please permit me know so that I could subscribe.
Thanks.
lubamcbain.blog.fc2.com
سه شنبه 17 مرداد 1396 07:48 ق.ظ
Touche. Outstanding arguments. Keep up the great work.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
آخرین پست ها

ثمرات دفاع مقدس را برای نسل جوان تبیین كنیم ..........پنجشنبه 4 آذر 1389

برخی ارزشها و ثمرات جنگ تحمیلی..........چهارشنبه 3 آذر 1389

پیامدها و دستاوردهای دفاع مقدس (3) قسمت دوم..........سه شنبه 2 آذر 1389

پیامدها و دستاوردهای دفاع مقدس (3) قسمت اول..........دوشنبه 1 آذر 1389

پیامدها و دستاوردهای دفاع مقدس (2) قسمت دوم..........یکشنبه 30 آبان 1389

پیامدها و دستاوردهای دفاع مقدس (2) قسمت اول..........شنبه 29 آبان 1389

پیامدها و دستاوردهای دفاع مقدس (1) قسمت دوم ..........جمعه 28 آبان 1389

پیامدها و دستاوردهای دفاع مقدس (1) قسمت اول..........پنجشنبه 27 آبان 1389

تأثیر در نگرش‌های علمی و پژوهشی دانشگاه‌ها و مراكز عالی كشور..........جمعه 21 آبان 1389

ارزش‌های دفاع مقدس با ادبیات روز به جوانان تبیین شود ..........پنجشنبه 20 آبان 1389

جنگ تحمیلی موجب صدور انقلاب به تمام دنیا شد ..........چهارشنبه 19 آبان 1389

رسانه‌ها در تبیین دستاوردهای جنگ رسالت بزرگی برعهده دارند ..........سه شنبه 18 آبان 1389

دانشگاهی به نام جنگ تحمیلی!..........دوشنبه 17 آبان 1389

تجربه‌ی دفاع باز دارنده و همه جانبه..........یکشنبه 16 آبان 1389

شناخت دوست از دشمن..........شنبه 15 آبان 1389

همه پستها